Saturday, March 2, 2013

KKG 2013 : PENDAHULUAN

Terdapat 3 perkara yang perlu dititikberatkan:

1. Tajuk Kajian ~ mesti dinyatakan dengan lengkap iaitu mengandungi kawasan kajian, daerah/bandar dan negeri.

2. Sebab pemilihan kawasan kajian berkenaan. Perlu beri 2 sebab seperti berdekatan dengan rumah/sekolah dan terdapat perkhidmatan pengangkutan awam di kawasan kajian.

3. Tempoh kajian yang diperuntukan untuk menyiapkan kajian seperti 8 minggu atau 2 bulan.

Sila lihat contoh di bawah.

No comments:

Post a Comment

Apa-apa komen/pandangan amat dihargai :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...