Monday, December 13, 2010

Jaringan pengangkutan dan perhubungan

1. Kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan

a) Ekonomi
~ mengangkut hasil perlombongan dan pertanian
~ mengembangkan sektor pembuatan dan pembalakan
~ membangunkan sektor pelancongan dan perdagangan
~ mengembangkan k-ekonomi dan e-dagang (perhubungan)
~ meningkatkan pelaburan

b) Sosial
~ meningkatkan mobiliti/pergerakan penduduk
~ meningkatkan integrasi nasional
~ membangunkan E-pembelajaran dan Teleperubatan (perhubungan)

C) Petempatan dan Alam Sekitar
~ mewujudkan petempatan baru dan bandar baru
~ mewujudkan pusat ekopelancongan
~ dapat mengadakan pelan tindakan kawalan alam sekitar (perhubungan)

2. Kesan perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan

a) Pembangunan Ekonomi
~ kemajuan sektor pertanian
~ perkembangan sektor pembuatan
~ kemajuan sektor pelancongan
~ memudahkan urusan ekonomi, menjadi cepat dan cekap

b) Pembangunan sosial
~ memudahkan perjalanan penduduk
~ meningkatkan integrasi nasioanl antara penduduk Sem. Malaysia, Sabah dan Sarawak
~ memudahkan pergerakan pelajar utk ke sekolah walaupun tinggal di luar bandar
~ memperolehi maklumat pendidikan lebih cepat dan mudah melalui E-pembelajaran

c) Taburan Penduduk
~ penduduk padat di kawasan yang sistem pengangkutan dan perhubungannya baik

d) Alam Sekitar
~ mempercantik landskap di bandar besar, menarik pelancong
~ memudahkan kawalan pembalakan haram oleh Jabatan Hutan
~ mengurangkan keluasan hutan akibat penebangan hutan untuk membina jalan raya/lebuh raya
~ memusnahkan kawasan hijau menyebabkan peningkatan suhu bandar
~ pencemaran udara akibat pelepasan asap kenderaa
n bermotor
~persaingan guna tanah dengan sektor lain.


No comments:

Post a Comment

Apa-apa komen/pandangan amat dihargai :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...