Friday, December 10, 2010

Migrasi

Definisi migrasi~ penghijrahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain.

Istilah migrasi :

1. Imigrasi ~ perpindahan masuk penduduk ke sesebuah negara dari negara lain.

2. Emigrasi ~ perpindahan keluar penduduk dari sesebuah negara ke negara lain.

3. Migrasi bersih ~ perbezaan yang wujud antara imigrasi dengan emigrasi.

Migrasi Bersih = Imigrasi - Emigrasi

Jenis Migrasi :

1. Migrasi Dalaman :
a) Luar bandar ke luar bandar
b) Luar bandar ke bandar
c) Bandar ke bandar
d) Bandar ke luar bandar

2. Migrasi Antarabangsa
a) Imigrasi
B) Emigrasi

Faktor Mempengaruhi Migrasi

a) Migrasi Dalaman
~ peluang pekerjaan
~ kehidupan yang lebih selesa
~ kemudahan asas yang lebih baik
~ meningkatkan taraf hidup
~ melanjutkan pelajaran
~ pembukaan tanah rancangan (migrasi luar bandar ke luar bandar)

b) Migrasi Antarabangsa
~ peluang pekerjaan yang banyak di negara yang dituju
~ meningkatkan taraf hidup
~ melanjutkan pengajian/pelajaran
~ kemelesetan ekonomi/kemiskinan di negara asal
~ peperangan di negara asal
~ bencana alam di negara asal
~ kestabilan politik di negara yang dituju

Kesan Migrasi

a) Negara/Kawasan Asal
~ mengurangkan kesesakan penduduk
~ kekurangan tenaga kerja
~ ketidak seimbangan dalam komposisi jantina dan umur
~ merugikan negara kerana kehilangan tenaga profesional yang telah berhijrah

b) Negara/Kawasan Destinasi/Dituju
~ menguntungkan kerana kedatangan golongan profesional
~ meningkatkan pembangunan negara
~ penduduk tempatan kehilangan pekerjaan
~pengaliran keluar wang
~ meningkatkan kejadian jenayah


1 comment:

Apa-apa komen/pandangan amat dihargai :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...