Tuesday, August 9, 2011

Latihan : Sistem Bumi


1. Namakan lapisan A, B dan C

A : _____________________

B : _____________________

C : _____________________

2. Apakah lapisan yang mengandungi air

_________________________________

3. Nyatakan 5 sumber bagi bekalan air

i) ______________________________

ii) ______________________________

iii) ______________________________

iv) _____________________________

v) ______________________________

4. Jelaskan 4 kepentingan lapisan litosfera i)___________________________________

ii)__________________________________

iii)_________________________________

iv)_________________________________

6. Atmosfera terdiri daripada 5 lapisan iaitu

i)__________________________________

ii)__________________________________

iii)_________________________________

iv)_________________________________

v)________________________________

6. Di lapisan manakah penting dalam perkembangan telekomunikasi _________________________________

7. Lapisan ozon terletak di lapisan _________________________

8. Nyatakan 4 sebab lapisan ozon mengalami kadar penipisan yang pesat

i)_________________________________

ii)_________________________________

iii)_________________________________

iv) _________________________________

9. Senaraikan 6 kesan daripada penipisan lapisan ozon:

i) __________________________________

ii)__________________________________

iii)_________________________________

iv)_________________________________

v)__________________________________

vi)_________________________________

10. Senaraikan 4 langkah mengatasi masalah penipisan lapisan ozon:

i)__________________________________

ii)__________________________________

iii) _________________________________

iv)_________________________________


No comments:

Post a Comment

Apa-apa komen/pandangan amat dihargai :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...