Wednesday, March 6, 2013

KKG 2013 : KAEDAH KAJIAN


Pelajar perlu menyatakan 2 atau lebih kaedah kajian yang digunakan. Keadah kajian ini hendaklah berkaitan dengan dapatan kajian dan rujukan. Soalan temu bual dan soal selidik perlukan bertepatan dengan objektif kajian. Sila lihat contoh berikut : 6 comments:

Apa-apa komen/pandangan amat dihargai :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...