Friday, October 15, 2010

Kemahiran Interpersonal Untuk Guru


Buku ini ditulis oleh Prof. Abdullah Hassan dan Puan Ainon Mohd. Buku ini mengandungi 198 halaman dan dibahagikan kepada 9 bab :

~Bab 1 : Komunikasi
~Bab 2 : Kemahiran mendengar
~Bab 3 : Kemahiran bertanya
~Bab 4 : Berucap
~Bab 5 : Maklum Balas
~Bab 6 : Unsur Bahasa
~Bab 7 : Mengubah sikap dan tingkah laku
~Bab 8 : Penampilan
~Bab 9 : Komunikasi bukan lisan


Setelah membaca buku ini, saya dapati buku ini sesuai dijadikan panduan terutamanya oleh guru-guru yang kurang skil dalam komunikasi dengan murid-murid. Malahan buku ini juga memberi panduan kepada guru-guru untuk menjadi guru yang lebih prihatin terhadap masalah murid-murid dan menangani murid-murid di dalam bilik darjah.

Proses pengajaran dan pembelajaran juga menjadi lebih berkesan, kerana guru-guru boleh menguasai teknik-teknik pedagogi yang meyebabkan suasana di bilik darjah lebih ceria dan tidak membosankan.

No comments:

Post a Comment

Apa-apa komen/pandangan amat dihargai :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...