Monday, December 13, 2010

Pembandaran

1. Proses pembandaran berlaku apabila

~ pertambahan penduduk melalui pertumbuhan semula jadi
~ perluasan kawasan bandar
~ perubahan cara hidup penduduk (daripada kegiatan pertanian kepada kegiatan pembuatan)
~ pertambahan penduduk melalui migrasi

2. Faktor mempengaruhi pembandaran

a) Ekonomi

~ kewujudan peluang pekerjaan yang banyak
~ perkembangan sektor perindustrian seperti di Kulim (Kedah), dan Bandar Baru Bangi (Selangor)
~ kegiatan perniagaan dan perdagangan menggalakkan perkembangan bandar pelabuhan (Klang dan Pasir Gudang)
~ pelbagai perkhidmatan seperti perbankan, insurans dan pusat pelancongan

b) Sosial

~ penyediaan sistem pengangkutan dan perhubungan yang menggalakkan pertumbuhan bandar baru di laluan lebuh raya (Bandar Tanjung Malim, Nilai dan Ayer Keroh)
~ wujudnya kemudahan pendidikan (UKM di Bandar Baru Bangi, UUM di Sintok dan UPSI di Tanjung Malim)
~ Penyediaan kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik yang lengkap

c) Governan

~ menaik taraf bandar
~ Dasar Ekonomi Baru
~ Agensi kerajaan dan swasta berperanan memajukan bandar

3. Kesan Pembandaran

~ pembinaan bangunan tinggi mengubah landskap di bandar
~ pembinaan jaringan pengangkutan menjadikan landskap Kuala Lumpur lebih kompleks
~ pencemaran udara akibat pelepasan gas beracun dari sektor kilang dan asap kenderaan bermotor
~ pencemaran air akibat pembuangan sisa kilang dan sampah sarap ke sungai
~ pencemaran bunyi
~ banjir kilat yang memusnahkan harta benda dan mengancam nyawa
~ masalah pengangguran yang serius
~ perubahan kualiti hidup
~ kemasukan migran yang ramai

4. Masalah pembandaran

~ masalah banjir kilat
~ peningkatan suhu
~ pengangguran
~ Kesesakan lalu lintas
~ pencemaran udara dan pencemaran bunyi

5. Langkah mengatasi masalah pembandaran

~ memperbaiki sistem perparitan
~ perancangan rapi tentang struktur bandar
~ penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat
~ mewujudkan kawasan hijau/tanam pokok
~ wujudkan lebih banyak peluang pekerjaan
~ pembinaan jalan pengangkutan yang lebih cekap (guna keretapi tenaga elektrik spt LRT, monorel dan komuter yang bersifat mesra alam)

No comments:

Post a Comment

Apa-apa komen/pandangan amat dihargai :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...