Monday, October 10, 2011

Kesan migrasi terhadap kawasan yang dituju (bandar)


Migrasi masuk yang tidak terkawal ke kawasan bandar, boleh membawa kesan kepada kawasan bandar berkenaan. Antara kesan migrasi itu ialah :

~ penduduk di bandar bertambah

~ bilangan buruh / buruh mahir bertambah

~ meluaskan pasaran barangan kilang di bandar

~ mempercepatkan pembangunan fizikal iaitu perkembangan dalam sektor pembinaan

~ perkembangan sektor ekonomi seperti perindustrian, pelancongan dan perniagaan atau perdagangan

~ perkembangan sektor pendidikan sama ada pendidikan awam atau pendidikan swasta

~ meningkatkan masalah sosial / jenayah

~ meningkatkan pengangguran

~ meningkatkan masalah setinggan / perumahan haram


No comments:

Post a Comment

Apa-apa komen/pandangan amat dihargai :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...